Onderzoek- en kantoorgebouw CHDR II in Leiden in categorie Utiliteitsbouw is ook ingezonden voor de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2014 (Foto: cepezed).

Projecten

Het lage aantal inzendingen (102) lag in de lijn der verwachtingen en illustreert de luwte in de bouw, waar zich de gevolgen van de crises nog laten voelen en ontwikkelingen maar moeilijk vaste vorm aannemen. Met uitzondering van offshore, waar onophoudelijk werk aan de winkel is. Onshore lijkt een trend het type opdrachtgever: veel overheden. Maar ook dat is een teken des tijds; de overheid treedt veelal actiever op bij een dalend productievolume. In de woningbouw is het windstil en zwaaien particuliere opdrachtgevers de scepter met geheel eigen woonwensen.