Jury

De jury voor de Nationale Staalprijs 2014 bestaat uit:

• prof.ir. N.A. Hendriks – BDA Groep;
• prof.ir. R. Nijsse – TU Delft Faculteit Bouwkunde en ABT;
• H. Wind – redactie Bouwwereld;
• prof.ir. P.B. de Bruijn – architekten CIE;
• A.P. den Hollander – Phi Consult;

• ing. R. Kwintenberg – Systabo;

• ir. B. van Leeuwen – Movares;

• C.A.J. Sterken – BAM Utiliteitsbouw;
• ir. M.A. Visscher – Royal HaskoningDHV;
• drs. C.C. Zachariasse – Delta Development.